بیتی عجیب!

کمتر شعری است که اینقدر عجیب به ذائقه جانم نشسته باشد. یادش بخیر آقای امجد هر از چندگاهی می فرمودند این شعر را بنویسید و در تنهایی با خودتان زمزمه کنید (البته این بیت را نه ولی نگاهشان به اشعار اثرگذار اینگونه بود).

این روزهای ماه مبارک خیلی وقتها با خواندن این شعر منقلب می شوم و اینک دوست دارم آن را در این دقایق نفس گیر ماه مبارک که انگار جدال بین انسان و شیطان به دقایق پایانی میرسد و می رود که سرنوشت سال آینده انسان رقم بخورد تقدیم حضور خوانندگان جان !(به یاد استاد صالح علا) نمایم:

وحشی دشت معاصی را چند روزی رم دهید

هر کجا خواهد رود آخر شکار رحمت است

 

التماس دعا!‌

/ 0 نظر / 14 بازدید