اولین پست سال جدید و دست انگلیس!

حلول سال جدید را به همه دوستان،‌برادران و خواهرانی که سیاهه های ناقبل فقیر را می خوانند تبریک می گویم. بنا بر پیش بینی کارشناسان سال سختی در پیش داریم. امیدوارم ملت ایران با انتخاب یک یوزارسیو با درایت (و البته تک همسره) بتوانند سالی را که به گاوی قحطی زده می ماند به سال گاوی شیرده تبدیل کنند.

در همین ابتدای سال، مراتب اعتراض عمیق خود را به همه بلندگوهایی که از صبح تا به شب درکارند و خائنانه یا غافلانه، نسبت به این تعطیلی بسیار بسیار طولانی و هادم العمر و الزمان و المنابع عید نوروز دم فروبسته اند اعلام می دارم. به گمانم برای اثبات در کار بودن دست انگلیسی ها در این مملکت هیچ دلیلی آشکارتر از این یک ماه تعطیلی نیست. خودشان در انگلیس ٢ روز تعطیلی سال جدید دارند و آن وقت ما باید ٣٠ روز مملکتمان بر هوا باشد که چه خبر است ؟‌ از همه بیشتر به ره*بران دینی و مرا*جع عظام تقلید اعتراض دارم. چرا از فرصت تاریخی در اختیار داشتن این همه بلندگو و اقبال افکار عمومی، برای اصلاح این سنت جاهلی و مملکت برانداز استفاده نمی کنند؟ چرا جز چشم بینای این کشور (رهبر انقلاب) هیچ کس دیگر نباید علیه این فتنه برآشوبد؟ کجا هستند آن سخنورانی که پاسخ به مهمل بافی های هر زید و عمروی را وظیفه دینی خویش دانسته و اگر کوچکترین کنایتی به آستان مقدسات رود نزدیک است که خود را شکاف دهند؟

من این قبیل مسایل را آشکارترین دلیل حضور و نفوذ انگلیس مکار در مملکت می دانم. بی اهمیت ترین مسایل قابل آن می شود که علمای بزرگ نطق کنند و گریبان چاک کنند و وقتی کشور اسلامی ٣٠ روز تعطیل می شود هیچ کس کوچکترین اعتراضی ندارد.

باور کنید وقتی  به این مساله فکر می کنم از فرط تاسف سرم داغ می شود. ای کاش این شراب مست کننده نفت نبود و ما این چنین در مستی صد ساله فرو نمی رفتیم!

/ 0 نظر / 20 بازدید