به مناسبت دهه اول ماه ذی الحجه الحرام!

هرچند ماجرای درخواست بنی اسراییل و پاسخ لن ترانی پروردگار مربوط به اربعین موسویه نیست، اما به نظرم رسید به این مناسبت دو بیت فوق العاده زیبایی را که یادگار روزگار در محضر استاد بودن است، تقدیم حضور کنم. این دو بیت را ظاهرا دو شاعر مختلف سروده اند که البته هیچ کدام را نمی شناسم.

شاعر نخست گفته است:

چو رسی به طور سینا، ارنی مگو و بگذر                که نیارزد این تمنا به جواب لن ترانی

و شاعر دوم در پاسخ شاعر نخست فرموده است:

چو رسی به طور سینا،‌ارنی بگو و مگذر     تو جواب دوست بشنو، چه تری چه لن ترانی

همیشه این دو بیت برایم طراوت و تازگی داشته اند.

راستی ۵ آذر چهارمین سالگرد رحلت مرحوم آیت الله سعادت پرور است که این روزها به ایشان زیاد می اندیشم: گمنام ولی بزرگ و پرعمق.

خدایش او را غریق رحمت خود فرماید.

/ 0 نظر / 42 بازدید