اصول و خط مشی وبلاگ حقیر(۲)

اصول دهگانه ای که در تهیه و تنظیم مطالب این وبلاگ بدانها پایبند خواهم بود:

۱- این وبلاگ حوزه تخصصی خاصی را دنبال نمی کند و بیشتر در تلاش هستم تا طیف علاقمندیهای خود را در زمینه های اجتماع؛ سیاست؛ اقتصاد و دین مطرح سازم.

۲- وبلاگ قول سدید به دنبال طرح حرفهای نو و تازه است و شدیدا از اینکه حرفهای تکراری بزند فراری است. از این رو یکی از مواردی که می تواند محور نظر های دوستان عزیز خواننده باشد این است که به چه میزان حرفهای مطرح شده را تازه و نو یافته اند.

۳- عطف به عنوان وبلاگ؛ در تلاش خواهم بود حرفهای من در این وبلاگ قوی و کارشناسی باشد و از این که در مقولات کارشناسی و علمی با ادبیات احساسی و عاطفی موضع گیری شود پرهیز کنم. اتقان و قوت در استدلال یکی از ویژگیهای وبلاگ قول سدید خواهد بود.

۴- تلاش می کنم از بیان حرفهای بدرد نخور و به تعبیر روایات مالایعنیک پرهیز کنم. وبلاگ قول سدید از این زاویه به موضوعات خود می نگرد که بیان آنها بتواند یا در ایجاد و طرح دغدغه ای مبارک در ذهن خوانندگان خویش اثرگذار باشد و یا بتواند ادبیات و هندسه گفتمان را در زمینه بحث بدرد بخوری جلو ببرد.

۵- در این وبلاگ تلاش می شود هویت و اعتبار تمامی افرادی که نامشان برده می شود و از انها ذکری به میان می اید حفظ شود تا خدای ناکرده فضای نوشتجات حقیر مشوه و آلوده به بیان اهانت و یا بی ادبی به هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی نگردد.

۶- از لحاظ قالب نگارش مطالب در این وبلاگ محدودیتی قائل نیستم و خود را در انتخاب سبک بیان مطلب مورد نظر متناسب با حال و هوای موضوع کاملا مختار می بینم از این رو ممکن است فضای نوشته ها گاهی به طنز گرایش یابد و گاهی ادبیاتی شود و گاهی خیلی خشک و علمی.

۷- نقل قول چه از وبلاگ حقیر در سایر وبلاگ ها و آثار مکتوب ایرانیان؛ و چه برعکس کاملا ازاد است فقط با این ملاحظه که منبع ذکر شود تا خدای ناکرده حق کسی خدشه دار نگردد.

۸- وبلاگ قول سدید آمادگی خود را برای پذیرش موضوع جهت ابراز نظر و ارائه تحلیل اعلام می دارد!

۹- اصل بر ایجاز است نه اطناب!

۱۰- وبلاگ قول سدید جائی برای یاد دادن و یاد گرفتن است. از اینرو دوستان می توانند از جهت رسالتی که گفته شد کاملا روی وبلاگ حقیر حساب کنند. هرچه یاد دادنی و اموختنی است در محدوده ماموریت وبلاگ حقیر می گنجد به شرط اینکه از فیلتر نافع بودن و حوزه تخصص و علاقه بنده به عنوان دارنده امتیاز این وبلاگ رد شود. نظرهای دوستان خواننده نیز ازاین جهت کاملا سازنده خواهد بود چه از حیث محتوای مطالب و چه از حیث قالب مورد نظر برای ارائه آنها.

/ 0 نظر / 19 بازدید